Η εταιρεία

ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1 – ΑΡΤΑ, ΤΗΛ. 26810 27047
Α.Φ.Μ.082877390  – Δ.Ο.Υ. ΑΡΤΑΣ